Adatvédelmi tájékoztató – Futároknak

Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő, az a szervezet, amely meghatározza az adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon az adatfeldolgozás célját és eszközeit. Az adatkezelő a következő: Viala Kft. 1093, Budapest, Czuczor utca 2. I. emelet, futar@foodpanda.hu (a továbbiakban: “NetPincér”;”Mi”; “Adatkezelő”). A “Futár” vagy a “Munkavállaló” kifejezést is használjuk az jelen tájékoztatóban az érintett megnevezéseként.

 

Az adatvédelmi tisztviselőnk bármelyik munkavállaló által elérhető az alábbi e-mail elérhetőségen: dpo@deliveryhero.com
Milyen célból és milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Lent megtalálod, hogy milyen személyes adatokra van szükségünk, milyen célból, illetve, hogy milyen esetekben osztjuk meg ezeket másokkkal.

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak hozzád, például a vezeték és keresztneved, a címed, telefonszámod, születési dátumod, lokációs adataid vagy az e-mail címed.

 

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Annak érdekében, hogy a vásárlóink részére biztosítsuk a kiszállítást, mint szolgáltatást, olyan eszközöket és rendszereket használunk, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a rendelések kiszállítása megvalósuljon. Külső és belső eszközöket és rendszereket is használunk a személyes adatok kezelése során, a dolgozók irányításához, és az üzlet/modell működtetéséhez.

Az eszközök és rendszerek használata során a személyes adatoknak az alábbi kategóriái kerülnek összegyűjtésre, tárolásra és feldolgozásra:

Kategória Magyarázat
Azonosító adatok vezetéknév, keresztnév, lakcím
Kapcsolattartási adatok e-mail cím, telefonszám
Személyes adatok Születési hely és időpont, nemzetiség, nem, banki adatok
Teljesítmény adatok alkalmazás használati szokások, rendelések részletei
Földrajzi adat GPS adat
Technikai adat eszközadat
Milyen célból kezeljük a személyes adataidat?

 

Csak abban az esetben gyűjtjük személyes adataidat, ha ez szükséges, és a cél jogszerű, és a feldolgozás arányos. Az alábbiakban szeretnénk több információt adni a célokról és a jogalapról:

Mi a cél? Ebből a célból miért kezelünk adatot?
Toborzás A jelentkezési folyamat részeként összegyűjtünk, feldolgozunk és tárolunk személyes adatokat, amelyeket megosztottál velünk.
A feldolgozás célja a jelentkező felvétele vagy elutasítása.

A személyes adatok kategóriái:
– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

 • Személyes adat

Jogi alap:

 • Az érintett önkéntes hozzájárulása
 • GDPR 6. Cikk, 1 paragrafus a) pont
Személyzeti adminisztráció Gyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk a személyes adataidat a jogilag szükséges dokumentumok és igazolások előállításához, valamint a munkatársi javadalmazásához.

Személyes adatok kategóriái:
– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

 • Személyes adat

Jogi alap:

 • a szerződés teljesítése GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus b) pont
 • jogi kötelezettség GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus c) pont
Belső kommunikáció A kommunikáció során különféle eszközöket használunk. Az adatfeldolgozás célja: a szükséges információk közlése.

Személyes adatok kategóriái:

– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

 

Jogi alap:

 • jogos érdek GDPR 6. Cikk, 1 paragrafus f) pont
Szállítás A vásárlóink által leadott rendelés teljesítéséhez szükséges tudnunk a futárok pozícióját. Ez alapján ahhoz a futárhoz rendeljük a kiszállítást, aki a legoptimálisabb pozícióval rendelkezik.

Személyes adatok kategóriái:

– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

– Földrajzi adat

– Technikai adat

Jogi alap:

-jogos érdek GDPR 6. Cikk, 1 paragrafus f) pont

Felszerelés A munka elvégzéséhez biztosítjuk a megfelelő felszerelést a részedre. Ez azt a célt szolgálja, hogy a megjelenés egységes legyen, illetve a felszerelés a kellő védelmet is nyújtja neked. A szükséges felszereléseket folyamatosan nyomonkövetjük és ellenőrizzük annak érdekében, hogy mindig a rendelkezésre álljanak.

Személyes adatok kategóriái:

– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

Jogi alap

 • a szerződés teljesítése 6. Cikk, 1 b) paragrafus GDPR
 • jogi kötelezettség 6. Cikk, 1 c) paragrafus GDPR
 • -jogos érdek 6. Cikk, 1 f) paragrafus GDPR
Műszak tervezés és munkaidő nyilvántartás
 • A személyes adatokat összegyűjtjük és kezeljük a beosztások elkészítése miatt, valamint a munkaidő nyilvántartás végett. Az adatok feldolgozásának célja a ledolgozott órák összegyűjtése és figyelemmel kísérése, valamint a szükséges, ledolgozott időszakokkal kapcsolatos feljegyzések létrehozása.

  Személyes adatok kategóriái:

– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

 • Személyes adat
  – Teljesítménnyel kapcsolatos adat
  – Tartózkodási helyadat

Jogi alap

 • a szerződés teljesítése GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus b) pont

– jogi kötelezettség GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus c) pont

 • jogos érdek GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus f) pont
Teljesítményértékelés A szolgáltatásaink folyamatos javítása érdekében összegyűjtjük, kiértékeljük és tároljuk a futárok saját teljesítményére vonatkozó adatait.

A feldolgozás célja futárok teljesítményéhez kapcsolódó javadalmazás. Emellett fontos számunkra a megfelelő utánkövetés, valamint minden visszajelzés, hogy azonosítsuk a lehetséges fejlesztési területeket, valamint az, hogy a megfelelő támogatást biztosíthassuk a futárjaink részére.

 • Személyes adatok kategóriái:

– Azonosító adat
– Kapcsolattartási adat

 • Személyes adat
  – Teljesítménnyel kapcsolatos adat
  – Tartózkodási helyadat

Jogi alap

 • a szerződés teljesítése GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus b) pont
 • jogi kötelezettség GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus c)
 • jogos érdek GDPR 6. Cikk, 1. paragrafus f) pont
Egyedi esetekben előfordul automatikus döntéshozatal?

Nem gyűjtjük, tároljuk vagy dolgozzuk fel az automatikus döntéshozatal következtében összegyűjtött adatokat, illetve nincsenek olyan folyamataink, amelyeket a profilalkotáshoz használunk.
Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

A cél megszűnésével egyidejűleg, illetve kérésedre az adataidat haladéktalanul töröljük. A törlésre vonatkozó szabályozásunkat a regionális törlési koncepció határozza meg. A törlésre vonatkozó szabályozás az adatkezelés céljától függően eltérő. A törlésre vonatkozó koncepciónkon belül megkülönöztetésre kerültek különböző adatosztályok és hozzájuk tartozó törlési időszakok. A megőrzési időtartam leteltével, az adatok törlődnek.

 

Melyik adatfeldolgozókkal és milyen célból osztunk meg személyes adatokat?
Soha nem adjuk ki az adataidat jogosulatlanul harmadik félnek. Habár a munkafolyamat során különböző szolgáltatók szolgáltatásait használjuk, azonban az ő hozzáférésüket korlátozzuk és szigorúan ellenőrizzük. Azelőtt azonban, hogy bármilyen adatot továbbítanánk ezeknek a vállalkozásoknak, auditnak vetjük alá őket. Mindegyik adatátvevőnek maradéktalanul meg kell felelelnie az adatvédelmi követelményeknek, illetve alá kell támasztaniuk a megfelelőségüket.Az alábbiakban érthető és átlátható módon tajékoztatunk
Adatfeldolgozó Adatfeldolgozás célja
Külső szolgáltató IT megoldásokkal és infrastruktúra biztosítás
A Delivery Hero AG csoport tagjai Egy csoporton belül időnként szükséges az erőforrásokat hatékonyan kihasználni. Ezzel összefüggésben csoportunkon belül támogatjuk egymást folyamataink optimalizációjában. Tekintettel arra, hogy már a személyes adatok puszta ismerete is adatfeldolgozást jelent, szeretnénk korrekt módon tájékoztatni Önt arról, hogy csoportunk más tagjainak kiválasztott munkavállalói korlátozottan szintén hozzáférhetnek ügyféladatokhoz, természetesen csak olyan mértékben, amely mértékben ez munkájuk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Ezen felül közös tartalmat és szolgáltatásokat is nyújtunk, ide tartozik pl. a rendszerek műszaki támogatása.

Ön nem fog kéretlen hírleveleket vagy más marketinganyagokat kapni a csoport más tagjaitól.

Sajnálatos módon előfordul, hogy némely futárunk vagy szolgáltatónk nem tisztességesen jár el, és kárt akar okozni nekünk. Ilyen esetekben nem csak törvényi kötelezettségből adódóan kell személyes adatokat átadnunk, de elemi érdekünk is a károkat megelőzni, igényeinket érvényesíteni és az alaptalan igényeket visszautasítani.

Mely országokba továbbítjuk a személyes adatokat?

Adataidat főként az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül dolgozzuk fel. Ugyanakkor néhány fent említett szolgáltatónk központja az EU-n és az EGT-n kívül van.

A GDPR a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozóan magas szintű követelményeket fogalmaz meg. Minden adatfogadónk meg kell, hogy feleljen ezeknek a követelményeknek. Mielőtt az adataidat harmadik országban levő szolgáltatónak továbbítanánk, először minden szolgáltató esetében megtörténik az adatvédelmi szint felmérése. Csak akkor kerülhetnek a szolgáltatók a kiválasztottak listájára, ha az adatvédelem megfelelő szintjét bemutatták.

 

Függetlenül attól, hogy szolgáltatónk az EU/EGT területén vagy harmadik országban található, minden szolgáltató alá kell, hogy írjon velünk egy adatfeldolgozási megállapodást. Az EU/EGT-n kívüli szolgáltatóknak pedig további követelményeknek is meg kell felelniük. A GDPR 44.-től kezdődő cikkeinek értelmében személyes adatot olyan szolgáltatónak lehet továbbítani, amelyik az alábbi követelmények közül legalább egynek megfelel:

a.    A Bizottság döntése alapján a harmadik ország biztosítja a megfelelő szintű védelmet (pl. Izrael, Kanada).

 

b.    Az általános adatvédelmi záradékot elfogadták:

Ezek szerződéses záradékok, amelyeket a szerződő felek nem módosíthatnak, és amelyek értelmében vállalják, hogy biztosítják a megfelelő szintű adatvédelmet.

 

c.    Jóváhagyott tanúsítási folyamat:

Nemzetközi egyezmények keretében vállalatok meghatározott kritériumok szerint tanúsíthatók. Ezek egyike az EU-USA Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezmény. Az alábbi linken találhat tanúsított vállalatokat:

https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Adataidat csak olyan szolgáltatóknak továbbítjuk, amelyek a fenti követelmények közül legalább egynek megfelelnek.

Melyek az érintettek jogai és miként érvényesíthetőek?
Jogod van ahhoz, hogy ingyenesen kikérd tőlünk azokat a személyes adatokat, amelyeket rólad tárolunk.Ezen túlmenően a következő jogokkal rendelkezel:

 • –   Hozzáféréshez való jog – A jog ahhoz, hogy megtudd milyen információ került rólad összegyűjtésre és azt hogyan kezeljük.
 • –   Helyesbítéshez való jog – Ha a személyes adataid nem naprakészek, jelezd és módosításra kerülnek.
 • –   Törléshez való jog – A jog ahhoz, hogy a személyes adatok törlését kérd.
 • –   Adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok kezelésének a korlátozásához való jog
 • –   Az adathordozhatósághoz való jog – A jog ahhoz, hogy a személyes adataidat géppel olvasható formátumban áthordozd.
 • –       Tiltakozáshoz való jog – A személyes adatok kezelésére adott engedély visszavonása, illetve a személyes adatok kezelésének tilalma
 • –       Panasz benyújtásának joga – A jog ahhoz, hogy abban az esetben, ha panaszod van a megfelelő felügyeleti hatósághoz benyújthatod.

A felelős felügyeleti hatóságunk:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219

10969 Berlin

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de